Ceramic Fragranite Undermount Kitchen Sinks

 1. Franke Kubus KBG 110 34 Kitchen Sink Polar White

  Franke Kubus KBG 110 34 Kitchen Sink Polar White

 2. Franke Kubus KBG 110 34 Kitchen Sink Onyx

  Franke Kubus KBG 110 34 Kitchen Sink Onyx

 3. Franke Kubus KBG 110 50 Kitchen Sink Polar White

  Franke Kubus KBG 110 50 Kitchen Sink Polar White

 4. Franke White Undermount Vbk110-33 Kitchen Sink

  Franke White Undermount Vbk110-33 Kitchen Sink

 5. Franke Polar White Kubus Kbg160 Right Hand Kitchen Sink

  Franke Polar White Kubus Kbg160 Right Hand Kitchen Sink

 6. Franke Kubus KBG 160 Kitchen Sink Onyx

  Franke Kubus KBG 160 Kitchen Sink Onyx